Centre de Psicologia i Ensenyament La Gavina

Atención psicológica, logopédica y del aprendizaje, dirigido a niños, adolescentes y adultos.

Logopeda: el gran desconegut

Què fa un logopeda? Perquè el necessito? En què m’ajudarà? Al nostre centre La Gavina ens hem trobat que són preguntes molt comuns davant d’una derivació per part d’un altre professional sanitari o en el cas dels infants, de la mà dels mestres i/o pediatres. Un dels motius d’aquest article es poder donar a conèixer la funció d’aquesta professió tant en l’àmbit sanitari com educatiu, i donar a conèixer els serveis del nostre equip envers la comunicació.

La lologopeda1gopèdia es tracta d’una especialitat sanitària enfocada a diagnosticar, prevenir i/o tractar alteracions que afecten a la comunicació de l’ésser humà; la comunicació és un aspecte que recull diverses àrees: intenció comunicativa, la parla, el llenguatge i la veu; qualsevol anomalia en alguna d’aquestes àrees, és un signe d’alerta el qual no el podem deixar passar sense consultar amb el nostre metge de capçalera o directament amb un logopeda.

La figura professional del logopeda la trobem en centre sanitaris com: hospitals, sociosanitaris i centre de rehabilitació; un altre àmbit en el que està present el terapeuta de la parla és al sector educatiu: centres d’educació especial, centres privats de psicologia, aules de reforç escolar… . Encara que són entorns molt dispars, la nostre funció com a logopedes és la mateixa, ajudar ha aconseguir una competència comunicativa acord amb les possibilitats dels seus pacients.

Com a logopeda exercent, m’agradaria resumir la feina que realitzem al nostre centre La Gavina de Parets del Vallès, en aquesta ocasió, enfocat a la teràpia logopèdica.

A l’arribada d’un nou pacient al centre, realitzem una primera visita amb la família, durant aquesta trobada es fa una entrevista per poder crear la història clínica a més de respondre els dubtes que presenti tant la família, en el cas dels infants, com el propi pacient.

Les primeres sessions es basen en l’exploració dels diversos aspectes comunicatius del pacient a partir de tests i observació directa, sempre centrant-nos en les dades recollides amb anterioritat durant l’entrevista.

Un cop tenim tots el resultats, realitzem una orientació diagnòstica, la qual ens guia per decidir l’enfoc de la teràpia, és a dir, el tipus de treball que farem per poder millorar el problema que ens ocupa.

Comptem amb materials diversos per treballar les diferents problemàtiques, encara que la creació de noves activitats personalitzades és una feina constant a les reunions dels professionals del nostre centre.

Apostem per un treball multidisciplinari amb altres professionals, tant del món de la salut com educatiu: psicòlegs, otorinolaringòlegs, neuròleg, mestres…

Des de La Gavina també realitzem informes i reunions interprofessionals per a facilitar el treball amb el pacient.

Les alteracions de la comunicació afecten diverses àrees que són tractades per varis professionals, per això és molt important mantenir un contacte amb la resta d’especialistes que tenen un tracte directe amb el nostre pacient.

  • No dubteu en demanar-nos informació, estem a la vostre disposició: info@centrelagavina.com
  • Recordem que el socis amb el carnet d’ADIMO tenen un descompte del 10% en tots els nostres serveis.

Alexandra Peso – Logopeda Clínica i Educativa
Centre La Gavina: Psicologia i Ensenyament