Centre de Psicologia i Ensenyament La Gavina

Atención psicológica, logopédica y del aprendizaje, dirigido a niños, adolescentes y adultos.

Tag : logopeda

post image

Logopeda: el gran desconegut

Què fa un logopeda? Perquè el necessito? En què m’ajudarà? Al nostre centre La Gavina ens hem trobat que són preguntes molt comuns davant d’una derivació per part d’un altre professional sanitari o en el cas dels infants, de la mà dels mestres i/o pediatres.